Inici » Política de privacitat

Política de privacitat

Política de protecció de dades

L’Ajuntament de Santa Magdalena del Polpis està especialment sensibilitzat amb la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris de la Web i amb el compliment del Reglament General de Protecció de Dades.
La visita a este lloc web no implica que l’usuari estiga obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que es faciliten dades, la present Política de Privacitat pretén informar els usuaris dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al lloc web, amb la finalitat que decidisquen, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.
L’Ajuntament de Santa Magdalena del Polpis, es reserva la facultat de modificar i sense previ avís esta Política de Privacitat per a mantenir-la adaptada a la legislació vigent. En tals casos, anunciarà en este lloc web els canvis introduïts amb la finalitat que puguen ser conegudes per l’usuari.

En compliment de la normativa de protecció de dades, l’Ajuntament de Santa Magdalena del Polpis l’informa dels següents extrems:

Responsable del tractament:

Ajuntament de Santa Magdalena del Polpis
Pl. Espanya 9
12597 Santa Magdalena del Polpis
Tel: 964 415 070

Dades de contacte del delegat de protecció de dades (dpd):

[email protected]

Finalitats i legitimació del tractament:

La finalitat de recollida i tractament de les dades personals facilitades en la web de l’Ajuntament de Santa Magdalena del Polpis dependrà del formulari de recollida de dades emprat per l’usuari: realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, atendre una demanda de tràmit o servici telemàtic, mantenir-ho informat de notícies i novetats relacionades amb Santa Magdalena del Polpis, etc.

El tractament de les dades personals està legitimat sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat o en compliment d’una obligació legal.

No obstant això, en cada formulari web es facilitarà a l’usuari la seua informació de protecció de dades conforme al Reglament General de Protecció de Dades.

Destinataris de la informació:

Com a norma general, les dades no seran comunicades a tercers llevat que existisca consentiment exprés de l’usuari o en compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable.

Terminis de conservació:

Les dades de caràcter personal seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Drets dels interessats:

L’interessat podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat en relació a les seues dades personals dirigint-se per escrit a l’adreça postal de l’Ajuntament o per correu electrònic a [email protected], facilitant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

Els usuaris podran presentar la seua sol·licitud a través del procediment establit en la Seu Electrònica https://santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es

Els usuaris també podran dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per a presentar una reclamació quan no considere degudament atesa la seua sol·licitud.

No obstant això, i amb caràcter general, s’informa a tots els usuaris que en el cas d’aportar dades personals, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació, portabilitat, oposició i decisió individual automatitzada dirigint-se per escrit al registre d’entrada en:

Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà

Pl. Espanya 9
12597 Santa Magdalena del Polpis
Tel: 964 415 070