Inici » Notícies » Santa Magdalena publica les bases de les ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables
Actualitat

Santa Magdalena publica les bases de les ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables

1 min, 50 seg

L’Ajuntament de Santa Magdalena ha publicat tant en el Butlletí Oficial de la Província com en la seu electrònica del consistori, les bases de les ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables (https://santamagdalenadepulpis.sedelectronica.es/info.0

Les actuacions subvencionades seran les destinades al pagament del lloguer i despeses d’habitatge d’habitatges privats de persones víctimes de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament en el seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables residents en el municipi de Santa Magdalena de Pulpis.Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones i/o famílies residents en el municipi de Santa Magdalena de Pulpis que complisquen els següents requisits:

a) Estar empadronat en el municipi de Santa Magdalena de Pulpis.

b) Ser major de 18 anys o estar emancipat legalment o, en defecte d’això, haver iniciat legalment el tràmit legal d’emancipació.

c) No disposar de recursos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.

d) Ser persona víctima de violència de gènere o haver patit o estar incurs en procés de desnonament del seu habitatge habitual o ser persona sense llar o trobar-se en situació de vulnerabilitat.

e) Que l’habitatge per a la qual se sol·licita l’ajuda constituïsca la residència habitual del sol·licitant.

f) Que la persona sol·licitant o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o afinitat amb la persona que tinga la condició d’arrendadora de l’habitatge, excepte situacions excepcionals degudament justificades pels serveis socials.

g) Que la persona arrendatària o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.

h) No podran ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que: – Disposen d’un habitatge en propietat o en règim d’usdefruit, que puguen ocupar després de l’acreditació de la condició de víctima de violència gènere, o el desnonament del seu habitatge habitual o la consideració d’especialment vulnerable i l’ocupació de la qual siga compatible amb aquestes situacions. – Quan siguen beneficiaris d’una Renda Valenciana d’Inclusió amb complement de lloguer o subministraments bàsics, no podrà sol·licitar aquesta ajuda.

Els serveis socials de l’Ajuntament informaran raonadament les sol·licituds presentades.El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 15 de gener de 2022.

Aquestes prestacions estan subjectes a disponibilitat pressupostària. La sol·licitud es presentarà en l’oficina del registre de l’Ajuntament de Santa Magdalena de Pulpis en la seu electrònica o bé de manera presencial.

Notícies relacionades

Noticies

Santa Magdalena finalitza la construcció d’uns lavabos i zona d’ombra en l’exterior del pavelló poliesportiu

52 seg
Noticies

Santa Magdalena finalitza les obres de millora de la xarxa separativa d’aigües

25 seg
Noticies

Torna la San Silvestre a Santa Magdalena

1 min, 1 seg
Noticies

La Agrupación Musical Santa Magdalena celebra Santa Cecilia

33 seg
Noticies

Santa Magdalena adjudica les obres del programa DUS 5000 per a la instal·lació de fotovoltaiques en l’Edifici Social i pavelló poliesportiu

42 seg
Noticies

La conselleria d’Agricultura recepciona les obres de millora de la connexió energètica del depòsit de ‘Les Pedreres’ de Santa Magdalena

43 seg
Veure més notícies →