Inici » Notícies » Segueix oberta la convocatòria d’ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables de Santa Magdalena
Actualitat

Segueix oberta la convocatòria d’ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables de Santa Magdalena

1 min, 42 seg

L’Ajuntament de Santa Magdalena informa que encara està obert el termini per a poder presentar la sol·licitud d’ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables.

Les actuacions subvencionades seran les destinades al pagament del lloguer i despeses d’habitatge d’habitatges privats de persones víctimes de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament en el seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables residents en el municipi de Santa Magdalena de Pulpis.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones i/o famílies residents en el municipi de Santa Magdalena de Pulpis que complisquen els següents requisits:

a) Estar empadronat en el municipi de Santa Magdalena de Pulpis.

b) Ser major de 18 anys o estar emancipat legalment o, en defecte d’això, haver iniciat legalment el tràmit legal d’emancipació.

c) No disposar de recursos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.

d) Ser persona víctima de violència de gènere o haver patit o estar incurs en procés de desnonament del seu habitatge habitual o ser persona sense llar o trobar-se en situació de vulnerabilitat.

e) Que l’habitatge per a la qual se sol·licita l’ajuda constituïsca la residència habitual del sol·licitant.

f) Que la persona sol·licitant o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o afinitat amb la persona que tinga la condició d’arrendadora de l’habitatge, excepte situacions excepcionals degudament justificades pels serveis socials.

g) Que la persona arrendatària o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.

h) No podran ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que: – Disposen d’un habitatge en propietat o en règim d’usdefruit, que puguen ocupar després de l’acreditació de la condició de víctima de violència gènere, o el desnonament del seu habitatge habitual o la consideració d’especialment vulnerable i l’ocupació de la qual siga compatible amb aquestes situacions. – Quan siguen beneficiaris d’una Renda Valenciana d’Inclusió amb complement de lloguer o subministraments bàsics, no podrà sol·licitar aquesta ajuda.

Els serveis socials de l’Ajuntament informaran raonadament les sol·licituds presentades. La sol·licitud es presentarà en l’oficina del registre de l’Ajuntament de Santa Magdalena de Pulpis en la seu electrònica o bé de manera presencial.

Notícies relacionades

Noticies

Santa Magdalena obri el termini per a presentar-se al Concurs de la portada del Llibre de Festes 2024

53 seg
Noticies

Gran èxit del I Festival de Tubes i Bombardins A UN TONO a Santa Magdalena

52 seg
Sin categoría

Més de 150 ciclistes es donen cita a la XVII Reunió provincial de les Escoles de Ciclisme de Santa Magdalena

32 seg
Noticies

Tot llest a Santa Magdalena per a la XVII Reunió provincial de les Escoles de Ciclisme

26 seg
Noticies

Els boleros d´ ‘Ebanistas’ omplin de música l’Auditori

19 seg
Sin categoría

Santa Magdalena acollirà el I Festival de Tubes i Bombardins A UN TONO

45 seg
Veure més notícies →