Inici » Notícies » Segueix oberta la convocatòria d’ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables de Santa Magdalena
Actualitat

Segueix oberta la convocatòria d’ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables de Santa Magdalena

1 min, 42 seg

L’Ajuntament de Santa Magdalena informa que encara està obert el termini per a poder presentar la sol·licitud d’ajudes al lloguer per a col·lectius vulnerables.

Les actuacions subvencionades seran les destinades al pagament del lloguer i despeses d’habitatge d’habitatges privats de persones víctimes de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament en el seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables residents en el municipi de Santa Magdalena de Pulpis.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones i/o famílies residents en el municipi de Santa Magdalena de Pulpis que complisquen els següents requisits:

a) Estar empadronat en el municipi de Santa Magdalena de Pulpis.

b) Ser major de 18 anys o estar emancipat legalment o, en defecte d’això, haver iniciat legalment el tràmit legal d’emancipació.

c) No disposar de recursos suficients per a afrontar les despeses derivades de la situació d’emergència.

d) Ser persona víctima de violència de gènere o haver patit o estar incurs en procés de desnonament del seu habitatge habitual o ser persona sense llar o trobar-se en situació de vulnerabilitat.

e) Que l’habitatge per a la qual se sol·licita l’ajuda constituïsca la residència habitual del sol·licitant.

f) Que la persona sol·licitant o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o afinitat amb la persona que tinga la condició d’arrendadora de l’habitatge, excepte situacions excepcionals degudament justificades pels serveis socials.

g) Que la persona arrendatària o qualsevol de les quals tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora.

h) No podran ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que: – Disposen d’un habitatge en propietat o en règim d’usdefruit, que puguen ocupar després de l’acreditació de la condició de víctima de violència gènere, o el desnonament del seu habitatge habitual o la consideració d’especialment vulnerable i l’ocupació de la qual siga compatible amb aquestes situacions. – Quan siguen beneficiaris d’una Renda Valenciana d’Inclusió amb complement de lloguer o subministraments bàsics, no podrà sol·licitar aquesta ajuda.

Els serveis socials de l’Ajuntament informaran raonadament les sol·licituds presentades. La sol·licitud es presentarà en l’oficina del registre de l’Ajuntament de Santa Magdalena de Pulpis en la seu electrònica o bé de manera presencial.

Notícies relacionades

Noticies

Obert el termini d’inscripció per a l’Escola de Música de Santa Magdalena

26 seg
Noticies

Santa Magdalena inaugura l’exposició ‘Història de les Trobades’

27 seg
Noticies

Santa Magdalena inicia les obres de millora de l’arxiu històric a través del Pla Castelló Avanza

33 seg
Noticies

Arranquen les obres de pavimentació del camí a Peníscola paral·lel a l’AP7 en Santa Magdalena

35 seg
Noticies

Efectius del Consorci Provincial de Bombers efectuen tasques de millora de camins afectats pel temporal a Santa Magdalena

38 seg
Noticies

Curs d’alfabetització en castellà a Santa Magdalena

26 seg
Veure més notícies →