Inici » Notícies » La Generalitat obri el termini per a la sol·licitud de les Ajudes al Lloguer
Actualitat

La Generalitat obri el termini per a la sol·licitud de les Ajudes al Lloguer

1 min, 51 seg

La Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha obert el termini per a poder sol·licitar les Ajudes al Lloguer 2023.

Estes ajudes tenen com a objectiu facilitar el gaudi, accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l’atorgament d’ajudes directes a les persones arrendatàries o cessionàries per al pagament de la renda o preu del període temporal comprés entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2024.

Seran objecte de l’ajuda les rendes arrendatícies o el preu de la cessió d’habitatge o habitació que constituïsca la residència habitual i permanent de la persona o unitat de convivència sol·licitant que conste en el contracte d’arrendament o de cessió d’ús que es corresponguen amb 24 mensualitats com a màxim i s’hagen generat durant el període comprés entre l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2024. No seran subvencionables les despeses generals, fiances, serveis, tributs i càrregues.

Els requisits dels sol·licitants són: persona física major d’edat. Tindre la nacionalitat espanyola o la d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l’espai econòmic europeu, Suïssa o el parentiu determinat per la normativa d’aplicació, tots els membres de la unitat de convivència i DNI els majors de 16 anys. En cas de persones estrangeres no comunitàries hauran de comptar amb autorització d’estada (NIE o targeta d’identitat d’estranger) o residència a Espanya i, posseir NIE tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. Ser titular, com a persona arrendatària, d’un contracte d’arrendament. El contracte haurà de tindre una duració mínima d’1 any i, en cap cas, s’admetran contractes de subarrendament d’habitatge o habitació. L’habitatge o habitació arrendada ha de ser la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o unitat de convivència durant tot el període pel qual es concedeix l’ajuda. S’acredita mitjançant certificat o volant únic d’empadronament vigent en el moment de la sol·licitud, on ha de constar tots els membres de la unitat de convivència. -La unitat de convivència ha d’acreditar uns ingressos màxims de 3 vegades l’IPREM, amb caràcter general; 4 vegades l’IPREM si es tracta de família nombrosa de categoria general, persones amb discapacitat inferior a 33% o víctimes de terrorisme i de 5 vegades li IPREM quan es tracte de família nombrosa de categoria especial o persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33%.

Més informació en els Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Magdalena.

Notícies relacionades

Noticies

Santa Magdalena finalitza la construcció d’uns lavabos i zona d’ombra en l’exterior del pavelló poliesportiu

52 seg
Noticies

Santa Magdalena finalitza les obres de millora de la xarxa separativa d’aigües

25 seg
Noticies

Torna la San Silvestre a Santa Magdalena

1 min, 1 seg
Noticies

La Agrupación Musical Santa Magdalena celebra Santa Cecilia

33 seg
Noticies

Santa Magdalena adjudica les obres del programa DUS 5000 per a la instal·lació de fotovoltaiques en l’Edifici Social i pavelló poliesportiu

42 seg
Noticies

La conselleria d’Agricultura recepciona les obres de millora de la connexió energètica del depòsit de ‘Les Pedreres’ de Santa Magdalena

43 seg
Veure més notícies →